Download

Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng của chúng tôi, chính sách này đặt ra làm thế nào chúng tôi sẽ xử lý thông tin thông tin cá nhân của bạn chúng tôi thu thập Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại sau đây của dữ liệu cá nhân

• địa chỉ email

• địa chỉ giao hàng

• địa chỉ thanh toán

• Tên, quốc gia và thành phố

• các thông tin khác chúng ta cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dữ liệu cá nhân cung cấp trên trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích quy định trong chính sách bảo mật thông tin hay trong các bộ phận liên quan của trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

• cung cấp các dịch vụ của chúng tôi

• khắc phục sự cố các vấn đề của khách hàng của chúng tôi

• thu thập ý kiến ​​phản hồi để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

d khi chúng tôi thu thập thông tin. Tiết lộ khác: Ngoài những tiết lộ hợp lý cần thiết cho các mục đích được xác định ở những nơi khác trong chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn

• đến mức độ mà chúng ta được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật;

• trong kết nối với bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục tố tụng pháp lý tương lai;

những người khác cho mục đích của công tác phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng). Ngoại trừ như quy định trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

• Chúng tôi sẽ có biện pháp phòng ngừa hợp lý tổ chức và kỹ thuật để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

• Trong Coursđiện tử, truyền dữ liệu qua internet vốn đã không an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu được gửi qua internet.

• Nếu bạn đã đăng ký trên trang web của chúng tôi và đã có một tên người dùng và mật khẩu trong tay, bạn nên giữ bí mật những chi tiết này. Sửa đổi chính sách Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật từ thời gian thời gian bằng cách đăng tải một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi Cập nhật thông tin Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý vị cần phải được sửa chữa hoặc cập nhật. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn đang quan tâm về thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi, xin vui lòng bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi.


Sản phẩm mới

Không có sản phẩm mới tại thời điểm này

PayPal